Re-integratie 1e spoor

Wanneer je na een lange tijd weer aan het werk kan gaan is het fijn als je gewoon weer bij je huidige werkgever terug kunt keren. Met re-integratie 1e spoor wordt je door een bureau geholpen om weer terug te keren. Het is helaas zo dat niet iedereen na een lange ziekte periode weer dezelfde functie kan uitoefenen. Als je niet bent goedgekeurd om bepaalde handelingen te kunnen doen dan is het vaak lastig om weer dezelfde functie te kunnen uitoefenen. Samen met het behulp van een re-integratie 1e spoor bureau en de medewerking van de huidige werkgever wordt er geprobeerd om je zo snel mogelijk weer aan een baan te helpen binnen dezelfde organisatie.

Re-integratie 1e spoor een nieuwe functie

Wanneer het echt niet meer mogelijk is om dezelfde bezigheden weer uit te voeren, kan er gezocht worden naar een andere functie. Deze functie kan met re-integratie 1e spoor worden gemaakt als die er dan nog niet was. Soms zijn er geen functies binnen het bedrijf waar je wel geschikt voor bent. In dat geval worden er vaak met behulp van een re-integratie 1e spoor bureau wat kleine aanpassingen gedaan. Om je toch weer terug te krijgen met re-integratie 1e spoor wordt de functie dan een beetje verbogen. Als het vooralsnog niet mogelijk is om een terugkeer te kunnen realiseren wordt er gedacht aan re-integratie 2e spoor. Re-integratie 1e spoor is vaak wel gewoon mogelijk, maar lang niet altijd is het zo dat je weer terug kan komen bij je oude baan. Het is oud en vertrouwd, maar het kan ook zo zijn  dat er geen functies binnen het bedrijf zijn of verbogen kunnen worden voor jou.

Re-integratie 2e spoor als re-integratie 1e spoor niet werkt

Helaas is het zoals je hierboven al hebt kunnen lezen ook weleens zo dat het echt  niet meer mogelijk is om voor je oude werkgever te werken. In dat geval wordt er door het re-integratie bureau geadviseerd om te gaan voor re-integratie 2e spoor. Waar met re-integratie 1e spoor een terugkeer bij de huidige werkgever is, is dat nu anders. Met een 2e spoor traject wordt er gekeken naar de mogelijkheden bij andere bedrijven. Er wordt dan wel een meer actieve houding verwacht van de  sollicitant. Je bent als deelnemer van een 2e spoor traject verplicht om echt opzoek te gaan naar een bedrijf met geschikte functies. Je krijgt een heleboel hulp bij het zoeken naar een nieuwe baan en kan vaak ook snel weer werken.