Met het oog op het milieu en de veiligheid voor de mens zijn er in Nederland een aantal afspraken vastgelegd in de wet. Daar vallen uiteraard zaken onder die je zou verwachten en regels waar je wellicht nog niet van op de hoogte bent. Voldoen bijvoorbeeld jouw lekbakken voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen wel aan de Nederlandse wetgeving? Om mogelijke risico’s voor zowel mens als milieu klein te houden, zijn er behoorlijk strenge regels wat betreft de opslag van gevaarlijke stoffen. Dat geldt al helemaal voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen. Hierbij zijn lekbakken dus belangrijk. Om te voorkomen dat jij straks boetes krijgt, vertel ik je vandaag het belangrijke nieuws over dit logistiek hulpmiddel.

Alles voor de bescherming

Diverse sectoren slaan allerlei vloeistoffen op. De ene vloeistof is gevaarlijker dan de ander. Zo vallen zelfs olieproducten onder de noemer gevaarlijke vloeistoffen. De reden hiervoor is simpelweg de schade die het zou kunnen hebben op het milieu wanneer deze stof niet correct is opgeslagen. Lekbakken zijn daarom erg belangrijk. De bodembeschermende werking van lekbakken zijn daarbij van cruciaal belang. In de Nederlandse wetgeving staat daarom vermeld waar een lekbak aan moet voldoen. Denk hierbij aan een aantal logische minimumeisen. Alles is met andere woorden in de wet vastgezet voor de bescherming van mens en milieu.

Belangrijke minimumeisen lekbakken

Wist je bijvoorbeeld dat niet zomaar elke bak ingezet kan worden als lekbak? Er zijn een aantal voorwaardes en eisen waar bakken aan moeten voldoen voordat je deze kunt inzetten als lekbakken. De manier waarop de vloeistof mogelijk opgevangen en afgevoerd kan worden is daar een voorbeeld van. Daarnaast is de opvangcapaciteit ook belangrijk. Om het risico op ongelukken en schade zo klein mogelijk te houden, zijn de eisen voor deze factoren vastgelegd in de Nederlandse wetgeving. Ten eerste moet de gebruikte lekbak wel bestand zijn tegen de vloeistof die erop wordt opgeslagen.

Daarnaast moeten lekbakken voorzien zijn van een opvang- en afvoersysteem indien de bakken geen deksel hebben. Gebruik je lekbakken met een deksel? Dan heb je al een manier op de eventueel opgevangen vloeistof af te voeren. Bovendien zijn er strenge afspraken met betrekking tot de opvangcapaciteit. De lekbakken moeten namelijk wel de vloeistof op kunnen vangen. Hierom is het afgesproken dat een lekbak 110% opvangcapaciteit heeft van de vloeistof in de verpakking. Dat houdt in dat een tank van 1 liter met een gevaarlijke vloeistof op een lekbak moet staan met een opvangcapaciteit van 1,1 liter. Tot slot kunnen er per sector ook nog speciale regels gelden. Dus, voldoen jouw lekbakken wel aan de wetgeving?