Steeds meer bedrijven, maar ook particulieren, maken gebruik van beveiligingscamera’s. Dit kan een enkele beveiligingscamera bij de entree zijn, maar ook een combinatie van verschillende beveiligingscamera’s, een alarmsysteem of zelfs mistbeveiliging. Je kunt hierin zover gaan als nodig is voor uw persoonlijke situatie. Voor een kleine woning is uiteraard andere beveiliging nodig dan bij bijvoorbeeld een groot bedrijfspand met waardevolle producten. Het is belangrijk om je goed te laten informeren bij het aanschaffen van beveiligingscamera’s, maar net zo belangrijk is om de wetgeving rondom beveiligingscamera’s na te leven.

 

Regels voor het openbaar gebruik van beveiligingscamera’s

Het is in principe toegestaan om beveiligingscamera’s te gebruiken voor het beschermen van uw woning. Deze mogen dan ook rondom uw woning geplaatst worden. De beveiligingscamera mag echter niet gericht zijn op de openbare weg of op de woning of eigendommen van bijvoorbeeld de buurman. Wanneer dit wel het geval is zal de Autoriteit Persoonsgegevens zich hiermee bemoeien. In dat geval dient u zich aan enkele regels te houden:

  • De beveiligingscamera’s dienen een duidelijk doel te hebben. Er dient hierbij sprake te zijn van een gerechtvaardigd belang, zoals het beveiligen van uw woning.
  • Het gebruik van de beveiligingscamera’s moet noodzakelijk zijn, om het filmen van de omgeving te rechtvaardigen.
  • Wanneer voorbijgangers, buren of medewerkers gefilmd worden dienen zij hiervan op de hoogte gebracht te worden. Dit is verplicht wanneer zij in de gaten gehouden worden met behulp van beveiligingscamera’s.
  • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de gefilmde personen beveiligingsbeelden op internet te plaatsen. Ook wanneer deze het doel hebben om inbrekers te achterhalen is dit niet zomaar toegestaan.

Wanneer men zich niet aan de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens houdt is er sprake van illegaal verkregen bewakingsbeelden. Deze kunnen allereerst niet als bewijslast gebruikt worden wanneer er een strafbaar feit opgenomen wordt. Daarnaast riskeert u een boete of zelfs een gevangenisstraf wanneer u op illegale wijze beelden opneemt met een beveiligingscamera.

 

Uitzonderingssituaties

In sommige situaties is het niet toegestaan om personen in het openbaar te filmen met beveiligingscamera’s. Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens uitvaarten, wanneer de privacy van bezoekers belangrijk is. Men mag er dan vanuit gaan niet zonder toestemming gefilmd te worden. Ook in sauna’s, zwembaden of in kleedkamers van sportscholen mogen geen beveiligingscamera’s gebruikt worden om bezoekers te filmen. Men mag er dan vanuit gaan dat zij niet door middel van camera’s in de gaten gehouden worden.

 

Wilt u zeker zijn dat u zich bij het installeren van beveiligingscamera’s aan alle regels houdt? Zorg er dan voor dat u een professionele partij benadert voor het beveiligen van uw bedrijfspand of woning. Zij kunnen u alles vertellen over de verantwoordelijkheden die de bezitter van bewakingscamera’s heeft.